Het dorp Garyp staat in de startblokken om het eerste aardgasvrije dorp van Nederland te worden. De gemeente en de Enerzjykooperaasje Garyp (EKG) zetten alle zeilen bij om binnen vijf jaar 80 tot 90 procent van alle woningen in Garyp van het aardgas af te koppelen.

Gemeente Tytsjerksteradiel heeft hiervoor in nauwe samenwerking met EKG en vereniging van Dorpsbelangen Garyp een plan bij het rijk ingediend voor het programma proeftuinen voor aardgasvrije bestaande wijken.

De gemeente Tytsjerksteradiel streeft ernaar in 2040 energieneutraal te zijn. In het nieuwe coalitieakkoord 'Duorsum oparbeidzje' zet het college fors in op deze energietransitie. Vanuit die ambitie zien de gemeente, de EKG en dorpsbelangen kansen om een proeftuin te worden voor het aardgasvrij maken van een dorp. Wethouder duurzaamheid Andries Bouwman (CU): "Garyp kan met de uitvoering van dit plan een voorbeeld zijn voor andere dorpen in onze gemeente, Fryslân en ver daarbuiten."

Het volledig elektrisch maken van de woningen en gebouwen lijkt de meest haalbare optie. Met de opgewekte stroom afkomstig van het zonnepark bij het dorp, kunnen zij voldoende groene stroom leveren aan alle woningen. Naast het opwekken van energie wordt in Garyp ingezet op het besparen van energie, het isoleren van woningen en het begeleiden van bewoners in de energietransitie. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de baten ten gunste komen van de 'mienskip'.

Garyp is met haar 1900 inwoners, 600 woningen en een gedreven gemeenschap al geruime tijd bezig met het ontplooien van duurzame initiatieven. Op de voormalige vuilstortlocatie is een zonnepark met 27.000 zonnepanelen gerealiseerd.

Bron: Actiefonline.nl

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws en tips over aardgasvrij wonen?
Schrijf je in voor de HIER verwarmt nieuwsbrief of bekijk ons nieuwsbriefarchief.

Schrijf je in

Partners

  • NUON
  • Ennatuurlijk
  • Pluimers
  • Tonzon
  • Eneco
  • Logo
  • HVC
  • Stichting DOEN