Wonen zonder aardgas in Groningen

Groningen Opnieuw zoeken

Groningen duurzaam warm

De stad Groningen wil in 2035 energieneutraal zijn. Hiervoor is een masterplan Groningen geeft Energie opgesteld. Hernieuwbare warmte heeft daarin een belangrijke rol. In 2012 heeft de gemeente haar warmtevisie ‘Groningen duurzaam warm’ vastgesteld. Eind 2016 komt hier een aanvulling op. Op vele fronten wordt gewerkt aan het realiseren van de ambities.

Er gebeurt veel in Groningen, alleen wordt op dit moment nog steeds 91% van de warmtevraag met aardgas ingevuld. Het verduurzamen van de warmtevraag vraagt om de uitfasering van aardgas in de komende 20 jaar. Niet alleen omdat het gebruik van fossiele brandstoffen niet meer past in een duurzame energievoorziening, maar ook omdat de negatieve effecten van door aardgaswinning veroorzaakte aardbevingen het draagvlak voor de productie en het gebruik van aardgas snel hebben doen verminderen in deze regio. Dit leidt tot een groot gevoel van urgentie bij het werken aan duurzame alternatieven voor aardgas als belangrijkste energiedrager in de warmtevoorziening. Daarbij gaat het niet alleen om het zoeken naar duurzame bronnen voor warmte maar ook om het ontwikkelen van passende economische activiteiten zodat werkgelegenheid in de gassector kan worden behouden. Groningen is immers de aardgashoofdstad van Europa.

De eerste wijken

Op veel plaatsen zijn al (collectieve) warmte-koude opslagen (WKO) en in het Noordwesten wordt gewerkt aan de uitrol van het geothermie project van WarmteStad. Hiermee wordt een hoog temperatuur warmtenet aangelegd wat zorgt voor relatief weinig aanpassingen aan woningen. Een van de aangewezen wijken is Paddepoel, een jaren '60 wijk die bestaat uit ongeveer 3.000 woningen. De helft van deze woningen bestaat uit corporatieflats, een kwart particuliere eigenaars en een kwart particuliere huur. De corporatieflats zullen als eerste van het gas af gaan met behulp van blokverwarming. 

Binnen de gemeente zijn bij een aantal gebouwen biomassa-installaties in werking en zal vanaf 2018 het monumentale zwembad De Papiermolen worden voorzien van verwarming op basis van riothermie (warmte uit rioolwater). 

Klik hier voor de warmtevisie van Groningen

Duurzame energie initiatieven in jouw gemeente

Deze initiatieven zijn in jouw omgeving bezig met het opwekken van duurzame energie, gezamenlijke inkoop van zonnepanelen, wederverkoop van energie en/of energiebesparing.

Dit is het aardgasverbruik van de gemeente Groningen.

Wist je dat:

 • Een gemiddeld huishouden jaarlijks 1500 m3 gas verbruikt?
 • Gas gemiddeld 55 procent van je energierekening bepaalt?
 • Meer dan 80 procent van het aardgas in huis wordt gebruikt voor verwarming?

Weten hoeveel aardgas er op andere plekken in Nederland gebruikt wordt?

Gemiddeld aardgasverbruik per huishouden
Jaar Gemiddeld aardgasverbruik
2010 1700
2011 1350
2012 1500
2013 1550
2014 1150
2015 1200
2016 1326

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws en tips over aardgasvrij wonen?
Schrijf je in voor de HIER verwarmt nieuwsbrief of bekijk ons nieuwsbriefarchief.

Schrijf je in

Partners

 • Vattenfall
 • Ennatuurlijk
 • Logo Pluimers
 • Tonzon
 • Eneco
 • Logo
 • HVC
 • Stichting DOEN