We zien regelmatig de opmerking voorbij komen dat het helemaal geen zin heeft om te stoppen met aardgas, omdat dat betekent dat we gas uit Rusland moeten halen of dat we overstappen op kolenstroom. Best een ingewikkelde vraag want nee, er is op grote schaal niet direct een schoon alternatief beschikbaar. Onze directeur Sible Schöne legt het uit.  

Waarom moeten we stoppen met aardgas?

Aardgas is een fossiele brandstof en bij het gebruik ervan komt CO₂ vrij. In het Klimaatakkoord van Parijs zijn 195 landen overeengekomen dat de CO₂-uitstoot in 2050 vrijwel nul moet zijn. Dat betekent dat we ook moeten stoppen met het gebruik van aardgas. (Lees ook: Waarom aardgas geen schone brandstof is.)

Stoppen met aardgas is een heel ingewikkeld proces

In Nederland gebruiken we aardgas op grote schaal, onder andere voor de verwarming van onze woningen. Het is een hele opgave om daarmee te stoppen. Willen we in 2050 van het aardgas af zijn, dan moeten we van nu af aan jaarlijks meer dan 200.000 woningen omschakelen. Om dat te bereiken is een wijkaanpak nodig, waar alle bewoners aan meedoen. De meeste woningen moeten beter geïsoleerd worden en er moeten nieuwe technieken worden ontwikkeld, zoals geothermie, aquathermie en het gebruik van waterstof. Omdat het zo’n ingewikkeld proces is, moeten we er nu al mee beginnen.

Aardbevingen  

Bovenop de klimaatdoelstellingen van Parijs, zitten we in Nederland ook met de aardbevingen in Groningen. Daardoor moeten we in slechts een paar jaar tijd grotendeels stoppen met aardgas uit Groningen, veel sneller dan het tempo waarin we het aardgasverbruik in woningen kunnen terugdringen. Om te voorkomen dat een deel van Nederland daardoor in de kou komt te zitten, moeten we tijdelijk aardgas invoeren uit bijvoorbeeld Rusland en Noorwegen, terwijl we heel hard werken aan het verder klimaatneutraal maken van woningen en gebouwen.

Wat is de status?

In de praktijk gaan we aardgas zoveel mogelijk vervangen voor warmte (via bijvoorbeeld warmtenetten) en elektriciteit (met bijvoorbeeld warmtepompen). Naast dat de hele infrastructuur moet worden aangepast, moeten de bronnen van die warmte en elektriciteit ook verduurzamen. Dat gebeurt niet perse op hetzelfde moment.

Elektriciteit

Op dit moment komt nog maar een klein deel van de elektriciteitsproductie uit duurzame bronnen, maar het is de bedoeling dat dit snel groeit. In 2030 moet ongeveer 70 procent van alle stroom uit zonne-energie en (met name) windenergie komen. In 2050 moet alle elektriciteit klimaatneutraal zijn.

Warmte

Ook de huidige warmtebronnen voor warmtenetten zijn over het algemeen nog niet duurzaam. Er is nu nog veel restwarmte uit kolencentrales en afvalinstallaties, maar de kolencentrales gaan voor 2030 dicht en het is de bedoeling om ook steeds minder afval te verbranden. Daarom wordt gewerkt aan aardwarmte (geothermie) en warmte uit oppervlaktewater (aquathermie).

Gas

We blijven ook gas gebruiken, als back-up zeg maar. Zowel in de elektriciteitsvoorziening (als het niet waait en de zon niet schijnt) als in warmtenetten (om bij te stoken als het heel koud is). Voor een beperkt deel is dat biogas uit reststromen uit de landbouw. Daarnaast is het de bedoeling om stap voor stap aardgas te vervangen door waterstof.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws en tips over aardgasvrij wonen?
Schrijf je in voor de HIER verwarmt nieuwsbrief of bekijk ons nieuwsbriefarchief.

Schrijf je in

Partners

  • Vattenfall
  • Ennatuurlijk
  • Logo Pluimers
  • Tonzon
  • Eneco
  • Logo
  • HVC
  • Stichting DOEN