Warmte van de melkveehouder in Zeewolde

Boer Gert-Jan van Beek heeft een melkveehouderij, dus veel mest. Daar wordt biogas van gemaakt, en daarmee wordt elektriciteit opgewekt waarbij ook warmte ontstaat. Ongeveer 1000 woningen in de Polderwijk in Zeewolde worden daarmee verwarmd.

Veel koeien betekent veel mest. Daar wordt in Zeewolde gebruik van gemaakt. Bij vergisting van koemest en landbouwproducten komt biogas vrij. Met biogas kan elektriciteit worden opgewekt en bij dit productieproces ontstaat warmte. Die warmte levert Ennatuurlijk aan bewoners in de Polderwijk. Zo voorziet één koe zeven huizen van warmte

Het biogas van de melkveehouderij wordt ingezet voor warm water en centrale verwarming van de woningen in de nabijgelegen wijk Polderwijk. Hoe meer biogas wordt gebruikt, hoe minder vraag er is naar aardgas. De bewoners van de Polderwijkse huizen die zijn aangesloten op het warmtenet dragen dus direct bij aan een ‘groenere’ omgeving.

De techniek: Warmtekrachtkoppeling met behulp van biogas door vergisting van koemest.

Het biogas wordt via een gasleiding getransporteerd naar het ketelhuis van Ennatuurlijk. Daar wordt het met behulp van biogasmotoren omgezet in elektriciteit voor het openbare elektriciteitsnet en warmte voor de huizen die aangesloten zijn op het warmtenet. Het biogas levert 8 miljoen kWh elektriciteit en de restwarmte die bij het opwekken van biogas vrijkomt, vervangt 600.000 m3 aardgas.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws en tips over aardgasvrij wonen?
Schrijf je in voor de HIER verwarmt nieuwsbrief of bekijk ons nieuwsbriefarchief.

Schrijf je in

Partners

  • Vattenfall
  • Ennatuurlijk
  • Logo Pluimers
  • Tonzon
  • Eneco
  • Logo
  • HVC
  • Stichting DOEN